Referensberättelser råsortering

Det är vår långa erfarenhet, vår branschkunskap och vårt tekniska kunnande som gjort att vi fått genomföra drygt 800 leveranser till kunder runt om i världen. Förtroenden vi vårdar med stor omsorg. Här berättar vi om några de kunder som låtit oss vara med och bidra med vår kunskap och utvecklingsvilja.