Tuotekuvaus

Stick inspectorin avulla rikkinäiset ja käyrät kuivaamorimat erotellaan pois ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa ongelmia tai koneiden seisokin. Kamerajärjestelmä tunnistaa sahan laatuvaatimuksista poikkeavat kuivaamorimat, ja pudotuslaite poistaa ne automaattisesti linjalta. Kamerayksikön eteen sijoitetaan töyssyketjut, joilla rimat oikaistaan ja myös erotetaan toisistaan. Stick Inspector voidaan asentaa rimojen sisäänottoon tai rimojen vastaanottolaitteeseen.

  • Suuri kapasiteetti
  • Rimoituskoneen parempi käytettävyys
  • Parempi sahatavaran laatu kuivatuksessa
  • Valittavissa myös viallisten välipuiden erottelu

Toimintakuvaus

Töyssyketjujen jälkeen rimat kulkevat laserlinjan alta. Kamera lukee laserlinjaa ja lukemien perusteella muodostuu 3D-kuva, joka näyttää riman pituuden, leveyden, paksuuden, sivuvääryyden, lapevääryyden ja kierouden. Jos kuivaamorima ei täytä asetettuja laatuvaatimuksia, pudotuslaitteelle menee viesti ja se poistaa viallisen riman automaattisesti. Stick inspectorilta lähtee sähköpostiin raportti poistettujen kuivaamorimojen lukumäärästä ja poistojen syistä. Käyttöliittymässä käyttäjän on helppo säätää rimojen hyväksymis- ja hylkäämismittoja.

Tekninen erittely

Lajittelu: Laser ja kamera
Sijoitus: Sisälle tai ulos
Käyttö: pneumaattinen tai sähköinen pudotuslaite
Lisävalinta: Välipuiden erottelu