Tuotekuvaus

Välipuukasetit asettavat välipuut valmiiden sahatavarapakettien päälle. Kasetit täytetään käsin hoitotasolta. Tavallisesti välipuukasetit sijaitsevat pakettien purkukuljettimen yläpuolella. Välipuukasetit voidaan sijoittaa myös erilleen. Välipuiden paikalleen asetus tapahtuu täysin koneellisesti. Saatavana on myös sähköisiä ohjauslaitteita, joilla voidaan estää välipuiden ladonta jostain tietystä kasetista. Trukinkuljettaja voi valita kulloinkin käytettävän välipuukasetin.

Vankka rakenne

  • Luotettavaa tekniikkaa
  • Kasettien täyttö on helppoa
  • Huomattava parannus trukinkuljettajien työskentelyolosuhteisiin
  • Voi asettaa välipuun myös syrjälleen
  • Osan välipuukaseteista voi kytkeä pois käytöstä sähköisen ohjauslaitteen avulla (optio)

Toimintakuvaus

Välipuut syötetään käsin välipuukasetteihin. Hoitotason viereen varataan paikka rimahäkille, josta välipuut otetaan kasetteja täytettäessä. Vaihtoehtoisesti voidaan rimojen ketjukuljettimella varustettu häkintyhjennyslaite sijoittaa välipuita kasettien lastauspaikalle syöttävän täyttöpaikan liitoskohtaan.  Valittavissa on myös liikuteltava hoitotaso, joka nousee esiin välipuuhäkin kanssa aina, kun kasetteja on täytettävä.

Sahatavarapaketti siirtyy välipuukasettien alle, trukinkuljettaja/koneenhoitaja ohjaa kasetit alas, ja välipuut asetetaan paketin päälle.  Välipuiden syöttö kaseteista tapahtuu täysin koneellisesti. Lyhyen paketin päälle ei aseteta välipuuta. Kasetin päällä olevan sähköisen ohjauslaitteen avulla voidaan valita, asetetaanko välipuu vai ei.

Tekniset tiedot

Mekaanisesti toimivat kasetitVapaasti valittava määrä täysin mekaanisesti toimivia välipuukasetteja
Optio KäyttöHammasvaihdekäyttöinen laskeutumisliike
TurvallisuusPutoamissuojattu kasettikehikko
HoitotasoSiirto hoitotasolle Portaat hoitotasolle
KasetitVapaasti valittava määrä ilman ohjauslaitetta toimivia välipuukasetteja
Tuotenumero 2839