Tuotekuvaus

Tuorelajittelun toiminnan tilapäisen katkoksen aikana puskuriin voidaan väliaikaisesti ottaa vastaan ja varastoida sahalta tulevaa sahatavaraa niin, ettei sahaa tarvitsee pysäyttää. Katkoksen päätyttyä puskuri tyhjenee samalla, kun sahalta tulevan tavaran vastaanotto ja lajittelu jatkuu.

  • Erittäin hyvä käytettävyys
  • Hellävarainen sahatavaran käsittely
  • Lujat testatut rakenneratkaisut
  • Koeteltua tekniikkaa jo vuodesta 2004
  • Useita asiakkaan tarpeiden mukaan toteutettavia ratkaisumalleja samoilla perustoiminnoilla
  • Täysin automaattinen täytön ja tyhjennyksen ohjaus

Toimintakuvaus

Sahauksen ollessa käynnissä sahatavaravirtaa ohjataan tuorelajittelun toimintakatkoksen aikana täysin automaattisesti ja sahatavara varastoidaan kasalle eri ketjukuljettimille. Heti kun lajittelu taas alkaa toimia, ohjataan sahalta tuleva päävirta automaattisesti lajitteluun ja puskuriin tilapäisesti varastoitu sahatavara syötetään takaisin päävirtaan. Se onnistuu nostamalla lajittelun nopeutta siksi ajaksi, kunnes puskuri on tyhjentynyt. Puskurin täyttö ja tyhjennys samoin kuin lajittelun automaattinen nopeudensäätö tapahtuvat täysin automaattisesti.

Jottei sahatavara vaurioituisi tasolta toiselle siirreltäessä, puskurissa käytetään erilaisia suojalaitteita kuten läppä- ja hihnavaimentimella varustettuja kuljettimia. Jotta sahatavarakasasta saadaan sahatavaraa vaurioittamatta ryhdikäs ja korkea, käytetään usein puskuritaskua. Puskuritaskussa on kaksi, yhdessä V-kirjaimen muotoisen taskun muodostavaa seinämää, joista toinen taittuu pneumaattisesti niin, että sahatavara pääsee putoamaan pois, kun tietty täyttöaste ylittyy.

Tekniset tiedot

Puskurointikapasiteetti: Tilantarpeesta riippuen. Yleensä noin 15-60 min
Käytettävyys sahalla: n. 99% layoutista riippuen
Käytöt: Taajuusohjatut hammasvaihdemoottorit ja paineilmakäyttö
Tuotenumerot: Ketjukuljettimet 2103
Läppävaimennin 2114
Hihnavaimennin 2113
Puskuritasku 2118