Tuotekuvaus

Tuorelajittelun toiminnan tilapäisen katkoksen aikana puskuriin voidaan väliaikaisesti ottaa vastaan ja varastoida sahalta tulevaa sahatavaraa niin, ettei sahaa tarvitsee pysäyttää. Katkoksen päätyttyä puskuri tyhjenee samalla, kun sahalta tulevan tavaran vastaanotto ja lajittelu jatkuu.

  • Erittäin hyvä käytettävyys
  • Hellävarainen sahatavaran käsittely
  • Lujat testatut rakenneratkaisut
  • Patetoitu (SE 1251380-0, EP 13195158.4)
  • Täysin automaattinen täytön ja tyhjennyksen ohjaus

Toimintakuvaus

Sahauksen ollessa käynnissä sahatavaravirtaa ohjataan tuorelajittelun toimintakatkoksen aikana täysin automaattisesti ja sahatavara varastoidaan kasalle ketjukuljettimelle. Sahatavaraa vastaanottaessaan puskurikiramo on vaakatasossa. Heti kun lajittelu taas alkaa toimia, ohjataan sahalta tuleva päävirta automaattisesti lajitteluun samalla, kun puskurikiramo laskeutuu alas ja alkaa toimia perinteisen kiramon tavoin. Kiramo nostaa ja järjestää sahatavarakappaleet kiramon taskusta ja siirtää ne edelleen sahatavaravirtaan poikittaissuunnassa. Puskuriin tilapäisesti varastoitu sahatavara syötetään takaisin päävirtaan. Tämä onnistuu nostamalla lajittelun nopeutta siksi ajaksi, kunnes puskuri on tyhjentynyt. Puskurin täyttö ja tyhjennys samoin kuin lajittelun automaattinen nopeudensäätö tapahtuvat täysin automaattisesti.

Tekniset tiedot

 Puskurointikapasiteetti Tilantarpeesta riippuen. Yleensä 15-60 min
 Käytettävyys sahalla noin 99 % layoutista riippuen

Ketjukuljettimet M80-B-100, kytketty pareittain yhteen kuljetinkolien avulla

Kaksoispelti pudotusalueella, vaimennettu

Levylaita päädytyspuolella

 Ketjujen lukumäärä 10 kpl
 Käytöt Taajuusohjatut hammasvaihdemoottorit

Kiramon kallistuksen säätölaite

Tuotenumero Puskurikiramo 2413

Ketjukuljetin 2103