Skip to main content

Renholmen ja Callans Trä ovat toteuttaneet yhdessä hankkeita jo melkein puolen vuosisadan ajan. 33 vuotta sitten asennettiin pakettien poistolaitteisto, joka nyt vaihdetaan uuteen.

Renholmenilla on pitkä historia yhteistyöstä Callans Trän kanssa. Ensimmäinen yhteinen hanke toteutettiin 70-luvun lopussa yhtiön tuorelajittelulaitosta rakennettaessa. Seuraava kohde oli vuonna 1989 rakennettu kuivalajittelulaitos ja uudenaikainen pakettien poisto. Vuonna 2016 oli seuraavan ison investoinnin aika. Silloin kuivalajittelu uusittiin kokonaan sisäänotosta lokerikkoon asti varustamalla se kameratekniikalla ja uudella automatiikalla.

Tänä vuonna Renholmen on uudistanut tuorelajittelun ja rimoituskoneen asentamalla molempien työpisteisiin uudet nykyaikaiset kappaleannostimet ja rimoituskoneeseen lisäksi uuden tehokkaan kaksitoimisen sahatavaran porrasannostimen. Tämä on parantanut operaattoreiden työskentelypaikkoja, vähentänyt seisokkeja ja kasvattanut tuottoa hylkypalojen määrän pienennyttyä.

Seuraava uudistuskohde on kuivalajittelussa, jossa vanha pakettien poisto on palvellut hyvin 33 vuotta ja pääsee nyt eläkkeelle uuden laitteiston tieltä. Uusi toimitus käsittää ketjukuljettimet ja rullat pakettien suunnan vaihtoa varten.

– Nyt se korvataan uudella, joka toimii taas vähintään 30 vuotta. Tämä on esimerkki tärkeän tyyppisestä pienemmästä toimituksesta, jolla varmistamme asiakkaan tuotantolaitosten toimintaa jatkossakin, sanoo Renholmenin huoltoteknikko ja projektipäällikkö Magnus Dahlberg.

Faktat Callans Trä:

Henkilöstö: noin 150 työntekijää ja urakoitsijaa.
Tuotteet: Mänty ja kuusi
Vuosituotanto: 100 000 m³, 90 % menee vientiin

Leave a Reply

Close Menu