Skip to main content

Byskessä sijaitseva, sahatavaran käsittelylaitteita valmistava Renholmen on palkannut uuden toimitusjohtajan. Hänen nimensä on Daniel Holmgren, hänellä on pitkä kokemus sahateollisuudesta ja hän on viimeksi toimitut Rolfin sahan paikallisjohtajana Kalixissa.
– Daniel on juuri oikea henkilö johtamaan meitä jatkossa, sanoo Renholmenin hallituksen puheenjohtaja Per Jonsson.

Renholmenilla – joka nyt vuonna 2022 täyttää 70 vuotta – on takanaan monta todella menes-tyksekästä vuotta. Yrityksen henkilöstö on vuoden 2018 jälkeen kasvanut 38:sta 57:än työnte-kijään ja liikevaihto kolminkertaistunut yli 300 miljoonaan samalla, kun kannattavuus on voi-makkaasti parantunut.

– Renholmenin viime vuosien kehitys on ollut todella kiinnostavaa, ja Skellefteåssa kasvanee-na olen seurannut heitä jo kauan. Se on perinteikäs ja hyvämaineinen yritys, jolle laatu on joka tilanteessa tärkeintä. Olen ollut myös heidän asiakkaansa ja tunnen heidät hyvin ammatti-taitoisena toimittajana. On jännittävää päästä johtamaan yritystä, johon minulla jo ennestään on suhde, sanoo Daniel Holmgren.

Hän on työskennellyt 17 vuotta eri tehtävissä SCA:lla Piteåssa ennen Rolfin sahan Kalixin pai-kallisjohtajaksi ryhtymistään.

– Hän tuntee saha-alan ulkoa ja sisältä, hänellä on liiketoimintakokemusta ja hän on sitoutunut ja itseään korostamaton henkilö, joka sopii erinomaisesti toimitusjohtajaksemme. On hyvin mielenkiintoista nähdä, millaisen jäljen hän tulee jättämään Renholmeniin ja miten hän kehittää yritystä, sanoo Per Jonsson.

Daniel Holmgren toteaa, että saha-alalla on yhä vielä paljon käsityötä ja siksi Renholmenilla on paljon tehtävää alan automatisointiasteen nostamiseksi.

– Teemme jatkossa edelleen kovasti töitä ollaksemme ensimmäinen vaihtoehto, kun saha ha-luaa kehittää toimintaansa ja investoida laitoksiinsa. Onnistuaksemme tässä meidän on oltava todella hyvä toimittaja ja erinomainen yhteistyökumppani. Menestyksen jatkumisen edellytys on, että onnistun yhdessä kaikkien renholmenilaisten kanssa säilyttämään yrityksessä vallitse-van hienon ilmapiirin, jossa työntekijät viihtyvät ja saavat käyttöönsä ne resurssit, joiden avulla he voivat tehdä työnsä hyvin.

Daniel Holmgren aloittaa toimitusjohtajana 15. elokuuta Per Jonssonin seuraajana.

Lisätietoja:
Daniel Holmgren, Renholmenin toimitusjohtaja, 070-289 81 29, da-niel.holmgren@renholmen.se
Per Jonsson, Renholmenin hallituksen puheenjohtaja, 070-651 38 33, per.jonsson@arat.se

Byskessä, Ruotsissa pääkonttoriaan pitävä, vuonna 1952 perustettu Renholmen AB on yksi Euroopan johtavista saha- ja jatkojalostuslaitoksille sahatavaran käsittelylaitteita toimittavista yrityksistä. Menestyksekkään konseptinsa monivuotisen historian aikana yritys on vuodesta 1972 alkaen toteuttanut yli 1200 toimitusta asiakkailleen kaikkialla maailmassa ja ennen kaik-kea Pohjolassa. Yrityksen liikevaihto on yli 300 miljoonaa Ruotsin kruunua vuodessa. Vuosien varrella Renholmen on ostanut Eve maskinerin, Smedbolagetin, Hammarsin, Forslunds Maski-nin ja Vitechin. Renholmenilla on nyt noin 57 omaa työntekijää mekaniikkasuunnittelussa, au-tomaatio-osastolla, projektinjohtamisessa, huollossa, markkinoinnissa, hankintaosastolla ja hallinnossa.

Leave a Reply

Close Menu