Skip to main content

Rimojen käsittelyn uudistaminen

Valitsimme Renholmenin, koska haluamme laatua ja luotettavuutta. Renholmen pitää, mitä lupaa, myös toimituksen jälkeen, ja se tuntuu hyvältä.

Erik HedlundHedlunds Timber AB:n toimitusjohtaja

Asiakas:
Reinhold Hedlund aloitti sahaustoiminnan vuonna 1903. Hedlunds Timber AB on nyt neljännen sukupolven vetämä perheyritys. Erik Hedlund aloitti toimitusjohtajana vuonna  2011. Sahan tuotanto koostuu sahatusta ja höylätystä kuusi- ja mäntypuutavarasta, josta 40 % myydään Ruotsiin, 25 % Norjaan, 20 % Pohjois-Afrikkaan ja loput Japaniin, Tanskaan, Puolaan ja muualle Eurooppaan.

Tehtävä:
Hedlunds Timber AB:lla on pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma, jossa osana strategiaa on pullonkaulaksi muodostuneen rimojen käsittelyn uudistaminen. Hedlunds Timber halusi nostaa rimoituksen kapasiteettia niin, että se vastaisi sahan ja uuden, vuonna 2018 valmistuneen tuorelajittelulaitoksen vaatimuksia. Uudistus parantaa myös työympäristöä ja tuotantokykyä.

Toimitus:
Renholmen on toimittanut uuden rimojensyötön, jossa on esimerkiksi uudenmallinen häkintyhjennyslaite, rimojen porrasannostin, Stick Inspector, rimarulla, rima-annostin ja rima-automaatti. Olemassa oleva paketin poisto on päivitetty uudella pakettihissistä lähtevällä ketjukuljettimella, joka vie paketit pneumaattisella nosto- ja laskutoiminnalla varustetulle pakettien rullakuljettimelle.  Siitä ne jatkavat ulos ja edelleen paremmin ulkotiloihin sopivalle hydrauliselle nosto- ja laskutoiminnalla varustetulle rullakuljettimelle. Välipuiden käsittelyä on uudistettu manuaalisesti täytettävillä välipuukaseteilla, jotka latovat kauko-ohjauksella syötettävät välipuut.

Tulos:
Uudistuksen ansiota pullonkaula on poistunut, melutason lasku ja turvallisuuden parantuminen on parantanut työympäristöä ja tuotannon tehokkuus on kasvanut.   Kapasiteetti on noussut ja rimojensyöttö on valmis noin 50-prosenttiseen tuotantokyvyn  kasvuun.

Olen tehnyt Renholmenin kanssa kauppaa erilaisissa hankkeissa 80-luvulta alkaen ja luotan heihin lujasti. Valitettavasti yleinen maailmantilanne on osittain vaikuttanut tähänkin toimitukseen, mutta hanke on edistynyt todella hyvin ja parantanut olennaisesti henkilöstön oloja.

Björn NedinBjörn Nedin Hedlunds Timber AB:n Senior Advisor

Lue lisää eräistä toimitukseen sisältyvistä tuotteista:

Faktat lyhyesti:

Omistaja: Hedlunds Timber AB
Perustettu: 1903
Työntekijöiden määrä: noin 50
Tuotteet: Sahattu ja höylätty mänty- ja kuusipuutavara
Vuosituotanto: 130 000 kuutiometriä
Ajankohtainen investointi: Rimojen käsittelyn uudistaminen
Toimitus: 2022

Leave a Reply

Close Menu