Hjortkvarn Timberin höyläämön kapasiteettia kasvatetaan ja yrityksen liiketoimintakonseptia vahvistetaan Renholmenin toimittamilla koneilla, joilla täydennetään laitoksen nykyistä konekantaa. Toimituksen ansiosta asiakkaalle tulee kaksi erillistä tuotantolinjaa – halkaisulinja ja höyläyslinja.

– Erityisen hauskaa on uskollisen asiakkaan taas meille osoittama luottamus. Olemme ylpeitä saadessamme toimittaa nämä kestävät, luotettavat ja vankat jatkojalostuskoneet, joista on asiakkaalle iloa moniksi vuosiksi eteenpäin, sanoo Renholmenin projektipäällikkö Daniel Wiklund.

Toimitettavat koneet tulevat itse asiassa Forslunds Maskinerilta, joka aikanaan oli Renholmenin sisaryritys ja liitettiin yhtiöön vuonna 2010. Heidän tuotteensa ovat nykyään olennainen osa Renholmenia, vaikka kaikki eivät vielä tiedäkään, että Renholmenilla on myös näitä korkealaatuisia tuotteita jatkojalostuksen tarpeisiin.

Hjortkvarnin sahalla on tähän asti ollut vain halkaisulinjan syöttö, jota nyt täydennetään Renholmenin toimittamalla toisella uudella syöttölaitteistolla. Toimitus sisältää lisäksi kaksi pakettien poistolla varustettua paketointikonetta. Kaksi linjaa rakentamalla lisätään höyläämön kapasiteettia ja vahvistetaan Hjortkvarn Timbersin rakennuspuutehtaan suuntaan kehittyvää liiketoimintakonseptia. .

Hjortkvarn Timber on uskollinen asiakas, jolle Renholmen on säännöllisesti vuodesta 1982 alkaen toimittanut koneita, muun muassa tuorelajittelulaitoksen, rimoituskoneen ja kuivalajittelulaitoksen uudistamisen. Nyt on vuorossa höyläämön uudistaminen halkaisu- ja höyläyslinjalla.

Hjortkvarn Timber AB on mäntysahatavaran valmistukseen erikoistunut saha, jossa toimii myös höyläämön ja kyllästämön käsittävä jalostuslaitos.

Toimitus tapahtuu maalis-/huhtikuussa 2021

 

Lisätietoja jatkojalostukseen tarkoitetuista tuotteistamme saat myyjältämme Hans Erikssonilta, hans.eriksson@renholmen.se

Leave a Reply