Tehokkaampi puskuri, uusi tehokas triplaladin ja operaattorien parempi työympäristö ovat tuloksia Höglandin sahan ja höyläämön Domsjön kuivalajittelulaitokseen tekemästä investoinnista, jonka tavoitteena oli pullonkaulojen poistaminen ja laitoksen hyötysuhteen kasvattaminen.

– Olemme tyytyväisiä investointiin ja uudistukseen. Tavoitteena oli kapasiteetin lisäys ja työympäristön parantaminen, ja nyt sahevirta on entistä parempi ja työntekijät tyytyväisiä, sanoo Höglandin sahan toimitusjohtaja David Marcusson.

Höglandin sahalla ja höyläämöllä on toimintaa kolmessa paikassa. Höglandissa, Örnsköldsvikissä sijaitsee yhtiön pääkonttori ja järeän puutavaran vannesahalinja.
Anundsjössä on pääsahalinja, johon on viime vuosina investoitu voimakkaasti. Renholmen on toimittanut sinne tuorelajittelulaitoksen ja rimoituskoneen uudistamisen.
Domsjössä on kuivalajittelulaitos ja sahatavaran purku alueella, jossa on myös oma satama. Siellä Renholmen on jo aikaisemmin useaan otteeseen uudistanut kuivalajittelulaitosta mm. uudella kaatohissillä ja katkaisujärjestelmällä.

Anundsjöhön tehtyjen isojen panostusten ja sen kapasiteetin kasvun myötä Domsjöstä on tullut pullonkaula. Kokonaiskapasiteetin nostamiseksi onkin kuivalajittelulaitokseen nyt panostettu mm. triplalatimen ja kamerajärjestelmän hankinnalla.

Helppokäyttöistä tekniikkaa ja kaksi kertaa enemmän ladontoja

Yläkerroksen hyötysuhdetta on merkittävästi parantanut turboannostinta edeltävä suurempi ja tehokkaampi puskuri, vanhasta, joka kappaleen kääntämistä vaativasta kameratekniikasta luopuminen sekä integroitu lujuuslajittelu. Uuden kameralaitteiston toimittaa RemaSawco. Muutokset ovat parantaneet myös operaattorien työympäristöä.

Alakerrokseen on asennettu triplaladin, joka poistaa pullonkaulan ja kykenee tietyillä dimensioilla tekemään minuutissa kaksi kertaa enemmän ladontoja kuin vanha ladin. Kun kappaleannostin korvattiin kerroslatimella, myös operaattoreiden työolosuhteet paranivat suuremman työskentelyalueen ja helppokäyttöisemmän tekniikan ansiosta.

– Olemme valtavan iloisia ja kiitollisia Höglandin sahan ja höyläämön meitä kohtaan taas kerran osoittamasta luottamuksesta. Samalla, kun olemme päässeet eroon yhdestä pullonkaulasta ja kasvattaneet laitoksen kapasiteettia, olemme myös luoneet paremman työympäristön operaattoreille, sanoo Renholmen AB:n myyjä Hans Eriksson.

Kysy lisätietoja myyjältämme

Leave a Reply