Skip to main content

Setran investoidessa uuteen pienpuusahalinjaan Skinnskattebergin sahallaan Renholmen vaihtaa osan olemassa olevan tuorelajittelulaitoksen laitteista, toteuttaa siellä muutoksia ja täydentää sitä uusilla laitteilla.   

– Olemme käyneet hyvää keskustelua Renholmenin kanssa ja löytäneet yhdessä hyvän ratkaisun. Me tiedämme, mitä saamme, kun teemme kauppaa Renholmenin kanssa, ja meillä on hyviä kokemuksia aikaisemmasta yhteistyöstämme, sanoo Setran Skinnskattebergin projektipäällikkö Adrian Eriksson.

Renholmen on vuosien mittaan toteuttanut monta hanketta Skinnskattebergissa. Nyt uudistettava, osittain uuteen vaihdettava ja täydennettävä tuorelajittelu toimitettiin 26 vuotta sitten. Vuonna 2012 Renholmen toimitti kuivalajittelulaitoksen. Näiden kahden suurimittaisen hankkeen lisäksi Renholmen on eri vuosina toteuttanut 12 pienempää hanketta Skinnskattebergissa.

Renholmenin tulevaan toimitukseen sisältyy sydäntavaran rimoituskone. Sydäntavaralinjassa ei ole lainkaan lokerikkoa, vaan sahatavara menee suoraan rimoituskoneelle.

Sahan seisokkien välttämiseksi rimakuorman vaihdon ja muiden mahdollisten häiriöiden yhteydessä sahan ja rimoituskoneen väliin rakennetaan reilun kokoinen, patentoidulla puskurikiramolla varustettu puskuri, joka huolehtii sahevirran vaihteluista ja pysähdyksistä.

Pintalautalinjassa on olemassa oleva lokerikko, mutta laudat voidaan ajaa myös ohi lokerikon suoraan rimoituskoneelle. Näin sahevirta lyhenee ja operaattoreita tarvitaan vähemmän. Linjan vanha tekniikka korvataan uudella, suoraan sahan tahdissa toimivalla kappaleannostimella. Lautalinjaan tulee myös puskurikiramolla varustettu puskuri sekä uusi rimojen syöttö ja välipuuautomaatit. Lisäksi kuivalajitteluun asennetaan Stick Inspector, joka poistaa linjasta vialliset kuivaamorimat. Näin lajitellut kuivaamorimat syötetään kumpaankin rimojen syöttöön yhdellä ja samalla Stick Inspectorilla.

– On epätavallista, että on kaksi rimoituskonetta ja vain yksi tuorelajittelu, mutta täällä asiakas haluaa välttää pullonkaulat ja on mielenkiintoista nähdä, millainen tuottavuus näin saavutetaan, sanoo Renholmen AB:n myyjä Urban Wikström.

Setran panostus Skinnskattebergin uuteen pienpuusahalinjaan lisää huomattavasti tehokkuutta ja parantaa resurssien hyödyntämistä. Uuteen sahalinjaan investointi yhdessä sahan muissa osissa toteutettavien toimenpiteiden kanssa maksaa yhteensä noin 15 miljoonaa euroa.

Tämä mahdollistaa yhteensä jopa 150 000 kuutiometrin suuruisen sahatavaran tuotannonlisäyksen muutaman vuoden aikana.

– Olemme yhdessä löytäneet hyvän ratkaisun, jonka ansiosta voimme ajaa sahevirran periaatteessa suoraan rimoituskoneille, mutta samalla säilyttää mahdollisuuden tarvittaessa käyttää myös olemassa olevaa lajittelua. Tämä on hyvän puskurointimahdollisuuden ansiota. Olemme myös iloisia siitä, että pitkä ja hieno suhteemme Skinnskattebergiin säilyy, ja olemme kiitollisia tästä nyt jatkuvasta luottamuksesta, sanoo Renholmen AB:n markkinointipäällikkö Bernt-Ove Andersson.

Lue lisää toimitukseen sisältyvistä tuotteista:
Puskurikiramo

Leave a Reply

Close Menu