Tehtävä on aivan uusi Renholmenilla ja siihen sisältyy vastuu hankinta- ja huolto-osastoista sekä paikka yrityksen johtoryhmässä. Tehtävään valittiin ostaja David Engberg.

– On hauskaa ja kehittävää saada lisää vastuuta ja ryhtyä johtamaan näitä kahta osastoa. Huolto-osaston menettelytapoihin ja toimintaan perehtymisestä tulee nyt uusi osa arkeani, sanoo David Engberg.

Hän on aikaisemminkin toiminut tehtävissä, joihin on sisältynyt vastuuta johtamisesta ja osaston vetämisestä, ja istunut johtoryhmissä. Kun David tuli Renholmenille, hän aloitti laskentatoimesta. Sitten hän siirtyi hankintaosastolle ja dokumentointiin, joilla tarvittiin vahvistusta. Kun työntekijöiden kiinnostusta uuteen tehtävään alettiin kysellä, hän ajatteli sen olevan sopiva ja mielenkiintoinen tapa kehittyä ja edetä Renholmenilla. David jatkaa työtään hankintojen parissa, mutta vastaa sen lisäksi osastoistaan ja osallistuu myös johtoryhmätyöskentelyyn.

– Muutos ja tehtävien yhteensovittaminen tuntuvat hyviltä. Tämä ei ole minulle mitenkään liian suuri muutos, sillä työpaikka ja lähimmät työtoverit eivät vaihdu.

Esimiehenä hän haluaa olla saavutettava ja tukena alaisilleen. Tämä tarkoittaa päivittäisen työskentelyn helpottamista oikeilla ja asianmukaisilla ohjeilla, tiedoilla ja palautteella. Sama pätee johtoryhmätyöskentelyyn; on oltava perillä osastojen toimituksista, raportoitava ja toimittava ja oltava valmiina tarttumaan ajoissa toimiin.

– Minusta on mukavaa saada osallistua enemmän yrityksen jatkosuunnitelmia koskevaan päätöksentekoon. Toinen tärkeä osa arjessani tulee olemaan se, että haluan edistää myönteistä ilmapiiriä ympärilläni asemastani riippumatta.

Leave a Reply