Erik Lundmark on työskennellyt neljä vuotta automaatioteknikkona Renholmenilla. Syyskuun puolivälissä hän siirtyi uuteen tehtävään automaatiopäälliköksi.

– Minua houkutti mahdollisuus päästä työskentelemään ongelmanratkaisun parissa ympäristössä, jota leimaa uudenlainen ajattelu ja innovatiivisuus. Lisäksi saan tehdä töitä ihmisten kanssa, olla mukana tuotekehityksessä ja seurata hankkeiden etenemistä, sanoo Erik Lundmark.

Hän on jo sisäistänyt Renholmenin toimintatavat ja rakenteet. Automaatioteknikkona hän on työskennellyt niin olemassa olevissa kuin aivan uusissakin laitoksissa lähinnä yritysten koneiden ohjelmoinnissa ja käyttöönotossa sekä nykyisten asiakkaittemme tuki- ja huoltotehtävissä. Hiukan sähkösuunnitteluakin hän on ehtinyt tehdä.

– Koska olen työskennellyt kaikilla osa-alueilla, minulla on käsitys ja ymmärrystä erilaisista työtavoista. Tämän ansiosta pystyn pitämään projektin eri osat keskenään kasassa.

Päällikkönä hän haluaa olla toisia tukeva ja kuunteleva ja luottaa työtovereihinsa. Hän haluaa, että Renholmenilla työskentely on kehittävää.

– Haluan työtovereitteni tuntevan olevansa osa yritystä, ja kannustan heitä aloitteellisuuteen. On voitava kokeilla ja testata uusia asioita.

– Edessä on myös haasteita, kuten esimerkiksi kaikkien työtoverien osaamisen ja luovuuden saaminen käyttöön ja leviämään keskuuteemme.

Saha-ala käy nyt kuumana ja sillä tapahtuu paljon, varsinkin automaatiopuolella.

– Me olemme pienehkö organisaatio, mikä vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnettamme ja mahdollistaa sen, että voimme työskennellä lähekkäin ja mielellään myös eri osa-alueita automaatio-osastolla ylittäen.

Erik on nyt työskennellyt muutaman viikon uudessa roolissaan ja pitää sitä jännittävänä ja haastavana.

– Renholmen on valtaamassa alaa. Meillä on käynnissä monia jännittäviä hankkeita sekä olemassa olevissa että uusissa isoissa laitoksissa. Edessämme on jännittäviä aikoja!

Leave a Reply