Tehokkuus, korkea tuottavuus, tarkkuus ja laatu, jota et halua vaihtaa

Meillä on omat perinteemme. Siksi ajattelemme koneita toisella tavalla. Jo vuodesta 1972 olemme noudattaneet periaatetta ”sopivin ja parhaiten tehty”. Inspiraatio, ideat ja innovaatiot syntyvät asiakkaittemme moninaisista tarpeista, heidän ja sosiaalisesti lahjakkaiden insinööriemme yhdessä havaitsemista mahdollisuuksista. Ilman oikoteitä.

Tässä muutamia virstanpylväitä matkaltamme tähän, missä olemme nyt.

Virstanpylväitä

1952
Renholmenin mekaaninen verstas perustettiin Renholmenin kylään. Toiminta käsitti pääasiassa hydraulisten hammaspyöräpummujen valmistusta ja korjausta.

1954
Takakuormainten valmistusta Kewakolle. Myöhemmin myös Veljekset Lundbergille.

1960
Kuormauslaitteiden valmistusta Veljekset Lundbergille.

1962
Hydraulisten tukkikahmarien kehitystyö ja valmistus alkaa.

1968
Hellgren-konserni ostaa yrityksen. Noin 20 työntekijää valmistaa tukkikahmareita ja muottityökaluja Skega AB:lle.

1972
Yritys muuttaa Byskeen valmistuneeseen uuteen tehtaaseen. Sahalaitteiden valmistus ja projektitoimitukset ovat uusi, nopeasti kasvava toimiala.

1979-80
Renholmen ostaa kilpailijansa Eve-maskinerin ja Smedbolagetin.

1985
Contorta ostaa Renholmenin, jolla on jo noin 150 työntekijää.

1990
Sorb Invest ostaa Contortan.

1997
Kilpailijayrityksen Hammarsin omistaja Troponor AB ostaa Renholmenin, joka alkaa vastata konsernin sahatavaran käsittelylaitteiden tuoteryhmästä. Hammars lakkautetaan ja sen tuotteet ovat nykyään Renholmenin valikoimassa.

1999
Carl Bennet tulee mukaan omistajaksi ja ostaa Troponor AB:n, joka samalla liitetään Sorb Invest -konserniin ja nimetään uudelleen Sorb Industri AB:ksi. Uudella konsernilla on yli 900 työntekijää ja noin 1,1 miljardin Ruotsin kruunun liikevaihto.

2003
Renholmenin tuotantoyksikkö myydään piteålaiselle FeRex AB:lle, joka alkaa huolehtia valmistuksesta. He ostavat koneita, hankkivat työvoiman ja siirtävät koko toimintansa Byskeen. Renholmens Mekaniska Verkstad AB:stä tulee puhdas suunnitteluyritys, jolla ei ole omaa valmistusta.

2004
Renholmens Mekaniska Verkstad AB vaihtaa nimensä Renholmen AB:ksi, koska yrityksellä ei enää ole omaa konepajaa.

2007
Sorb Industrista muodostetaan Lifco AB:n sahalaitetoimialan yritys. Lifcon liikevaihto on kaiken kaikkiaan yli 5 miljardia kruunua ja sillä on 2300 työntekijää.

2010
Renholmen AB ja Forslunds Maskin AB yhdistyvät Renholmen AB –nimiseksi yritykseksi, joka laajentaa tarjontaansa kattamaan sahatavarankäsittelyn kaikessa puuteollisuuden jatkojalostuksessa.

2016
Provator ostaa Renholmen Ab:n ja AriVislanda Ab:n Lifco-konsernilta. Almab Storvik Ab oli jo Provatorin omistuksessa ja nämä kolme samassa omistuksessa olevaa yritystä muodostivat ARA Technology Group Ab:n.

2018/19
Storskogen Ab ostaa ARA Technology Group Ab:n ( ARAT ) Provatorilta, joka muodostui Renholmen Ab:stä, AriVislanda Ab:stä sekä Almab Storvik Ab:stä. Vuoden 2019 aikana ARAT ryhmään hankittiin vielä Ingenjörsfirma Gösta Hedlund Ab sekä automaatioyhtiö Milltech Ab.