Organisaatiomme on jaettu selkeisiin vastuualueisiin tehtävien, vastuun ja toimivaltuuksien mukaan. Niin yrityksen johto, operatiiviset ryhmät kuin johtoryhmäkin asettavat tavoitteensa mahdollisimman korkealle.

Toimitusjohtajalla on laaja toimintavastuu ja ylin päätäntävalta yhtiötä koskevissa strategisissa ja operatiivisissa kysymyksissä.

Markkinointi vastaa operatiivisesta myynnistä sekä strategisesta viestinnästä ja markkinoinnista ja myyntivaiheessa myös koko projektista.

Mekaanisen suunnittelun vastuualuetta ovat suunnittelu, valmistus ja koneiden tuotekehitys sekä kaikki mekaniikka laitteiden valmistukseen asti.

Automaatio vastaa ohjausjärjestelmistä ja sähkösuunnittelusta ja toimii tiiviissä yhteistyössä monien alihankkijoiden kanssa.

Projektiosasto vastaa projektista, kun sopimus on solmittu. Jokaista projektia varten muodostetaan projektiryhmä, johon kuuluu työntekijöitä useimmilta osastoiltamme ja jota johtaa päävastuun kantava projektipäällikkö. Projektiosasto vastaa myös projektien hankinnoista ja järjestää huolto-organisaation, joka huolehtii laitoksesta yhdessä asiakkaan kanssa projektin valmistuttua. Projektiosasto tekee myös projektin dokumentoinnin.

Hallinto vastaa talous- ja tietohallinnosta sekä henkilöstöasioista.