Renholmen

Suurin vahvuutemme ovat omat työntekijämme. He ovat kaikki kokeneita ammattilaisia, mutta ennen kaikkea heillä on saha- ja jatkojalostuslaitosprojekteissa tarvittavaa erityisosaamista.   He puhuvat samaa kieltä, kuin ne, jotka ostavat tuotteitamme, ja tietävät, mitä onnistuminen asiakkaan markkinoilla edellyttää, sijaitsivatpa markkinat sitten missä päin Eurooppaa tahansa. Olemme ylpeitä eri ammatteja edustavien työntekijöittemme laadusta ja syvällisestä osaamisesta.

Tällaisia osaajia meillä työskentelee.

Myynti-insinöörit ymmärtävät asiakkaan tarpeita ja osaavat tarjota hänelle oikean ratkaisu.

Tarjousinsinöörit muuttavat asiakkaiden erilaiset toiveet valmiiksi ratkaisuiksi. Tämä tapahtuu layout-suunnitelmien, teknisten erittelyjen ja kustannuslaskelmien avulla.

Mekaniikkasuunnittelijat käyttävät suunnitteluun ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja työkaluja kuten Creo ja CoCreates Drafting. He piirtävät ja kehittävät tekniikan eturiviin kuuluvia koneita ja laitteita. He myös varmistavat jokaisen asiakkaalle toimitettavan mekaanisen osan toimivuuden.

Projektijohtaja ja projektipäälliköt vastaavat projektin sujumisesta, johtamisesta ja suunnittelusta sopimuksen solmimishetkestä lopputarkastukseen asti.

Sähkösuunnittelijat ja automaatioteknikot ovat Engineering Base ja ELCAD –ohjelmia käyttäviä PLC- ja PC- ohjelmoijia. He piirtävät ja kehittävät automaatioratkaisuja ja -järjestelmiä sekä asiakkaan tarpeisiin suunniteltuja sovelluksia joka toimitukseen.

Huoltoinsinöörit tuntevat jokaisen asiakkaamme laitoksen. He ovat arvokas kumppani laitoksen eliniän kaikissa vaiheissa.