Renholmen

Suurin vahvuutemme ovat omat työntekijämme. He ovat kaikki kokeneita ammattilaisia, mutta ennen kaikkea heillä on saha- ja jatkojalostuslaitosprojekteissa tarvittavaa erityisosaamista.   He puhuvat samaa kieltä, kuin ne, jotka ostavat tuotteitamme, ja tietävät, mitä onnistuminen asiakkaan markkinoilla edellyttää, sijaitsivatpa markkinat sitten missä päin Eurooppaa tahansa. Olemme ylpeitä eri ammatteja edustavien työntekijöittemme laadusta ja syvällisestä osaamisesta.

Tällaisia osaajia meillä työskentelee.

Myynti-insinöörit ymmärtävät asiakkaan tarpeita ja osaavat tarjota hänelle oikean ratkaisu.

Tarjousinsinöörit muuttavat asiakkaiden erilaiset toiveet valmiiksi ratkaisuiksi. Tämä tapahtuu layout-suunnitelmien, teknisten erittelyjen ja kustannuslaskelmien avulla.

Mekaniikkasuunnittelijat käyttävät suunnitteluun ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja työkaluja kuten Creo ja CoCreates Drafting. He piirtävät ja kehittävät tekniikan eturiviin kuuluvia koneita ja laitteita. He myös varmistavat jokaisen asiakkaalle toimitettavan mekaanisen osan toimivuuden.

Projektipäälliköt vastaavat projektin sujumisesta, johtamisesta ja suunnittelusta sopimuksen solmimishetkestä lopputarkastukseen asti.

Sähkösuunnittelija tekee työtään Engineering Base ohjelmalla. He tutkivat ja sovittavat sähkölaitteet ennen sähköpiirustuksen tekoa. Piirustus lähetetään keskuksien valmistajalle sekä sähköasentajille. Sähkösuunnittelijamme auttavat tukena koko projektin ajan.

Automaatioteknikko ohjelmoi PLC:t, HMI:t, servot ja taajuusmuuntajat suurelta osalta TIA-portaalilla. Monia ohjelmistoja simuloidaan sekä testataan toimistolla ja sitten sähkölaitteistoa koekäytetään tehtaalla ennen toimitusta asennuspaikalle. Automaatioteknikot ottavat käyttöön, koeajavat sekä säätävät koneet niin, että ne voidaan luovuttaa asiakkaalle.

Huoltoinsinöörit tuntevat jokaisen asiakkaamme laitoksen. He ovat arvokas kumppani laitoksen eliniän kaikissa vaiheissa.