Gå direkt till textinnehållet

Jätteinvestering i Tervola

Det familjeägda sågverket i Tervola har gjort en stor investering. En helt ny såglinje har byggts, med råsortering och ströläggare från Renholmen.
– Vi är väldigt glada över förtroendet, säger Bernt-Ove Andersson, marknadschef på Renholmen.

Med den nya såglinjen kan Tervola öka sina volymer rejält – i princip dubbla dem – utan att gå upp i skift.

– Det här är en jätteinvestering för det familjeägda sågverket. Arbetet har gått bra och kunden är nöjd. Det är alltid roligt att få jobba med lite mindre familjeföretag – det blir ett annat arbetssätt. Vi får ett helt annat förtroende och ansvar i projektet och det försöker vi förvalta på bästa möjliga sätt, säger Bernt-Ove Andersson.

Han fortsätter:

– Det är definitivt en stor skillnad att jobba i projekt mot stora koncerner som har specialister på alla områden. De familjeägda och mindre företagen har naturligt sällan möjligheten till samma resurser, utan måste ha koll på så mycket mer på färre personer. Jag blir ofta djupt imponerad över den otroligt breda och djupa kompetensen personal på mindre företag oftast besitter.

Till såglinjen har Renholmen levererat en råsortering och en ströläggare. I råsorteringen sorteras virket upp dimensionsvis för att sedan i stöläggaren läggas som ströpaket inför virkestorkningen.

– Vi är så glada över att vi fick förtroendet. Tervola är lite speciellt i och med att det är familjeägt. Företaget drivs av bland annat far, mor och son samt en hel del övriga släktingar som jobbar i sågverket. Det ger en speciell och respektfull känsla, säger Bernt-Ove Andersson.