Virkeshanteringsutrustning för sågverk

 
 

Virkeshanteringsutrustning för sågverk

 
 

Virkeshanteringsutrustning för sågverk

Nyheter
2021-04-12

Stenvalls Trä uppgraderar sorteringen

För att effektivisera anläggningen i Örarna installeras en ny klaffsortering och en Flexicut. Även underliggande transportör kompletteras med nya drivstationer. Genom åren har Renholmen levererat många projekt till Stenvalls Träs…
Nyheter
2021-04-12

Leverans av högkvalitativa maskiner för vidareförädling

För att få upp kapaciteten på hyvleriet och förstärka affärskonceptet hos Hjortkvarn Timber ska Renholmen leverera maskiner för att komplettera befintlig utrustning. Leveransen innebär att kunden kan producera på två…
Nyheter
2021-04-06

Ökad kapacitet i Domsjö

Effektivare intag mot enstycksmataren, en ny produktiv trippelläggare och förbättrad operatörsmiljö är resultatet av en investering som Högland såg & Hyvleri gjort vid sitt justerverk i Domsjö för att slippa…

Se filmen som beskriver vad Renholmen arbetar med och få en känsla för vårt varumärke och löfte – Engineering greatness

Medverkar gör vår egen personal:
Daniel Burman, Konstuktionschef
Anneá Nestrell, Automationstekniker
Leif Pettersson, Projektledare

Referenser

Kontakta oss

Följ oss