Virkeshanteringsutrustning för sågverk

Nyheter
2023-03-14

Renholmens vd sammanfattar

Vi kommer från ett händelserikt år. År 2022 innebar den högsta omsättning i Renholmens historia. Detta trots alla bekymmer som framför allt Rysslands invasion av Ukraina medfört och vi hoppas…
Nyheter
2023-03-14

Satsar på ströläggning med buffertteknik

Renholmen ska delvis ersätta, modifiera och komplettera den befintliga råsorteringsanläggningen i samband med Setras investering i en ny såglinje för klentimmer vid sågen i Skinnskatteberg. - Vi har haft bra…
Nyheter
2023-03-14

Uppsving av eldriftskonverteringar

Den senaste tiden har Renholmen fått allt fler uppdrag att byta ut hydrauliska drifter mot en mer miljövänlig och kostnadseffektiv eldrift. - Jag kan rada upp en massa fördelar och…

Se filmen som beskriver vad Renholmen arbetar med och få en känsla för vårt varumärke och löfte – Engineering greatness

Medverkar gör vår egen personal:
Daniel Burman, Konstuktionschef
Anneá Nestrell, Automationstekniker
Leif Pettersson, Projektledare

Referenser

Kontakta oss

Följ oss