Gå direkt till textinnehållet

Klart: Unikt robotprojekt i full drift i Raumas sågverk

Nu är det unika robotprojektet ROSY – Robovision System – installerat och i full drift i Metsäs sågverk i finska Rauma. Projektet innebär högre säkerhet – för både personal och produktion – bättre arbetsmiljö och en smidigare övervakning.
– Det här är ett tekniklyft för sågverken, säger Bernt-Ove Andersson, marknadschef på Renholmen.

Renholmen har tillsammans med finska Metsä Fibre utvecklat ett system som gör det möjligt att köra virkeshanteringen på sågverken utan att ha operatörer fysiskt vid linjen. Det gemensamma utvecklingsprojektet går under namnet ROSY (Robovision System) och har nu installerats på Metsäs sågverk i finska Rauma.

– Det här är en revolutionerande produkt som effektiviserar virkeshanteringen, ökar säkerheten och förbättrar arbetsmiljön. ROSY detekterar och hanterar alla virkesbitar som kommer ställa till med störningar längre fram i processen. Defekta virkesbitar som är böjda, vridna eller trasiga på annat sätt lyfts ur flödet och virkesbitar som ligger fel i flödet korrigeras automatiskt, säger Bernt-Ove Andersson, marknadschef på Renholmen.

Renholmen har installerat totalt sex robotar i anläggningen i Rauma – två robotar i råsorteringen, två på ströläggaren och två i justerverket, där en är i justeringen och en i paketeringen. Robotarna är i full drift och godkända.

– Robotarna är placerade där operatörerna normalt står och övervakar flödet och rättar till felaktiga bitar med mera. Tack vare robotarna kan operatören istället sitta i ett kontrollrum och övervaka processen på skärmar, säger Bernt-Ove Andersson.

Framför allt innebär robotinstallationen en förbättring av arbetsmiljön. Operatörerna ute i sågverket har tidigare stått i damm, buller, drag och vibrationer med bland annat skyddsutrustning som hörselkåpor och skyddsglasögon. I kontrollrummet får operatörerna en betydligt mer anpassad arbetsmiljö.

– Dessutom minskar olycksrisken, till exempel när det gäller klämskador på händer mellan brädor på bandet, säger Bernt-Ove Andersson.

Men det finns även en ekonomisk aspekt i det hela. För varje robot har det tidigare varit en operatör utplacerad, vilket i Raumas fall innebär sex man – dygnet runt i femskift.

– Nu behöver i princip bara en man vara på plats per skift för att övervaka processen. Dessutom minimerar man den mänskliga faktorn, att en anställd är trött vid fyra på natten och missar en dålig bit. Då måste bandet stannas upp under en tid för att lösa problemet, vilket minskar effektiviteten. Med ett robotsystem blir det en jämnare övervakning, säger Bernt-Ove Andersson.

Robotar finns inom andra applikationer på sågverk, till exempel då det gäller att fylla på material, men att använda robotar som ersätter operatörerna vid operatörsplatserna i virkeshanteringen är helt unikt.

– ROSY kommer att förändra arbetet inom virkeshantering för all framtid. Det är verkligen ett tekniklyft för sågverken, säger Bernt-Ove Andersson.