Gå direkt till textinnehållet

Leverans av nya ströläggare i Skinnskatteberg

Skinnskattebergs sågverk har investerat i två nya ströläggare med tillhörande buffertar samt ombyggnation av befintlig råsortering, som levererats av Renholmen.
– Vi har haft en god samverkan. Investeringen kommer bidra till en ökad produktion, säger Urban Vikström säljare på Renholmen.

Skinnskattebergs sågverk tillhör träindustriföretaget Setra. Här har man investerat i en ny såglinje för klentimmer, vilket ska ge effektivitetsförbättringar samt ökat resursutnyttjande.
Renholmen har levererat lösningar som tar hand om virket efter den nya såglinjen – en ny centrumströläggare med tillhörande buffert samt en brädbuffert och ny ströläggare för sidobrädorna.

– Från såglinjen kommer plank och brädor som vi sorterar och lägger i torkpaket i de nya ströläggarna. Sidobrädorna har man antingen möjlighet att köra direkt mot ströläggaren eller via den gamla fackdelen, säger Urban Vikström.

Renholmen har projektledare, montörer och automationstekniker på plats i Skinnskatteberg. Arbetet sker i två etapper, där etapp ett kommer att färdigställas under senhösten 2023. Etapp två inleds i mars 2024.