Gå direkt till textinnehållet

Stort projekt i Finland – krävde speciellt montage

Renholmen har levererat två råsorteringar och en ströläggare till Koskisen i Finland.
– Arbetet har krävt mycket planering och vi har fått använda oss av speciallösningar för att få ned stopptiden i produktionen. Men allt har gått bra, säger Bernt-Ove Andersson, marknadschef på Renholmen.

Koskisen är ett sågverk belägen en timme norrut från Helsingfors i Finland. Här har man investerat i två råsorteringar och en ströläggare, vilket ger en effektivare produktion och möjligheten att öka kapaciteten.

Men det stora i investeringen var att två sajter förenades till en. Tidigare sågades och sönderdelades virket på en sajt. Virket sorterades in i fack och packades som bilpaket – och sedan kördes produkterna med lastbil i fyra kilometer till en annan sajt där virket skulle ströläggas, torkas och justeras eller vidareförädlas.

– Det var väldigt kostsamma transporter – många bilar gick varje dag. Nu när hela sågverket ligger på samma plats blir det förstås mycket billigare och effektivare, säger Bernt-Ove Andersson.

Arbetet har skett i två etapper. Sommaren 2022 byggdes den nya ströläggaren och hösten 2023 levererades råsorteringarna.

– När ströläggaren skulle levereras byggde vi upp den nya på gården intill där den driftsattes och elektrifierades. Under ett kortare sommarstopp på två veckor tog vi ut den gamla ströläggaren och satte in den nya. Det var lite av en speciallösning. Vi har gjort så någon gång tidigare, men inte med så stora maskiner, så det är ovanligt. Allt gick dock bra, vi hade bra planering och rutinerat och duktigt folk på plats som visste vad de gjorde, säger Bernt-Ove Andersson.

Han tillägger:

– Koskisen är ett fint och stort sågverk med gott renommé. Att få förtroendet att leverera en så stor del av deras nya sågverksprojekt är en ära för oss, säger, säger Bernt-Ove Andersson.