Gå direkt till textinnehållet

Renholmen bidrar till dubblad produktion i Malå

Sågverket i Malå gör stora investeringar för att dubbla produktionen. Bland annat uppförs en byggnad för en ny såglinje och man har även investerat i en ombyggnad av råsorteringen.

Sågverket i Malå startades år 1946 och ingår i sågverkskoncernen Setra med Sveaskog som delägare. 2021 fattades beslutet att investera i anläggningen, något som ska ge högre kvalitet på produkterna, ett effektivare flöde genom sågverket och ett lägre klimatavtryck – samt en fördubbling av volymen, från 170 000 kubikmeter till 350 000 kubikmeter.
– Renholmens leverans innebär kortfattat att den nya sågen ansluts mot befintlig uppgraderad råsortering, säger Urban Vikström, säljare på Renholmen.

Ombyggnationen innebär en ny och modern råsortering med den senaste utrustningen, såväl mekaniskt som automationsmässigt.

Montagestart av råsorteringen inleds under hösten 2024 och arbetet ska vara klart innan årsskiftet. Den gamla såglinjen kommer att producera som vanligt under byggtiden.

I Malå jobbar ett 70-tal anställda och producerar sågat och vidareförädlat talltimmer. Huvuddelen går på export till Asien och Europa.