Gå direkt till textinnehållet

Renholmen tar hem jätteaffär – en av de största i bolagets historia

Renholmen har tagit hem en av de största ordrarna i bolagets historia – en affär med finska Keitele Group. Renholmen ska leverera ett högkapacitetsjusterverk under 2025–2026, med montagestart i maj 2025.
– Keitele Group satsar hårt på sitt största sågverk i Keitele, Finland, och vi är glada över att de väljer oss som leverantör. Med det nya justerverket ökar de sin kapacitet avsevärt, säger Bent-Ove Andersson, marknadschef på Renholmen.
– Investeringen ökar produktionen i Keiteles sågverk från 420 000 kubikmeter sågade varor till 600 000, säger Matti Kylävainio, vd på Keitele Group.

Keitele Group är ett familjeföretag grundat 1981 och en av de största aktörerna i Finland inom mekanisk träförädling samt Finlands största tillverkare av vidareförädlade träprodukter. Koncernen har tre produktionsanläggningar – Kemijärvi, 95 kilometer nordost om Rovanniemi i norra Finland, samt Alajärvi och Keitele i melllersta Finland, 120 respektive 280 kilometer rakt öster om Vasa.

I en satsning på sitt största sågverk i Keitele har man nu investerat i ett högkapacitetsjusterverk. Keiteles totala investering i det nya sågverket är cirka 450 miljoner kronor, varav Renholmen är den största kontraktspartnern.

– På justerverkssidan är det här den absolut största ordern i Renholmens historia, säger Bernt-Ove Andersson.

Det nya justerverket ska byggas upp i en ny byggnad i anslutning till den befintliga, vilket innebär att nuvarande produktion kan pågå med minimala begränsningar under hela uppbyggnaden av det nya justerverket. I affären ingår även ett slutet strösystem med vagnshantering samt en stor paketutmatning.

– Med det nya justerverket får de den senaste tekniken. Det ökar deras kapacitet ordentligt. Arbetsmiljön blir bättre och virkespaketen som kommer ut blir stabila och snygga, säger Bernt-Ove Andersson.

– Det nya justerverket är ett stort steg för sågverket i Keitele och för Keitele Group. Det innebär ökad effektivitet, förbättrade arbetsförhållanden och förmåga att hantera sågverkens produktion till färdiga produkter i 2/5-arbetsschema. Tillgången på kvalificerad arbetskraft förväntas minska under de kommande åren. Med investeringen kommer Keitele att bli ett topp tre-sågverk i Finland, både produktionsvolym och effektivitetsmässigt, säger Matti Kylävainio.

För Renholmen innebär affären att man kan fortsätta sin expansion och att fler kommer anställas.

– Vi kommer att behöva förstärka genom hela företaget – konstruktörer, automationkunniga, servicepersonal och projektledare för att nämna några, säger Bernt-Ove Andersson.

Det är inte första gången Renholmen och Keitele samarbetar i stora affärer. 2015 levererade Renholmen en råsortering och ett justerverk till sågen i Kemijärvi.

– Vi är glada, stolta och tackar för förtroende att få leverera en högkapacitetsanläggning med den senaste tekniken till Keitele, säger Bernt-Ove Andersson.

– Renholmen har utvecklat maskinens tekniska nivå och kan erbjuda effektiva och pålitliga lösningar för sågverksindustrin. Vi gillar passionen för förbättrad produktivitet och professionell service genom hela inköpsprocessen, säger Matti Kylävainio.