Gå direkt till textinnehållet

Buffert

Produktbeskrivning

Bufferten används för att vid ett tillfälligt stopp i råsorteringen temporärt ta emot och lagra virkesflödet från sågen så att den ej behöver stoppas. Då stoppet är åtgärdat töms sedan bufferten samtidigt som virkesflödet från sågen tas emot och sorteras.

  • Mycket hög tillgänglighet mot såglinjen.
  • Skonsam hantering av virket.
  • Robusta beprövade konstruktionslösningar
  • Beprövad teknik sedan 2004
  • Kundanpassning med flera alternativa lösningsprinciper men med samma grundfunktion
  • Helautomatisk styrning av påfyllning och tömning

Teknisk data

Buffringskapacitet
Beroende utrymme behov.
Vanligtvis mellan ca 15-60 min
Drifter
Frekvensstyrda kuggmotordrifter och pneumatik

Tillgänglighet mot såg
ca 99% beroende på utformning
Produktnummer
Kedjetransportörer 2103
Falldämpare 2114
Bandtransportörer dämpning 2113
Buffringsficka 2118