Gå direkt till textinnehållet

Buffertelevator

Produktbeskrivning

Bufferten används för att vid ett tillfälligt stopp i råsorteringen temporärt ta emot och lagra virkesflödet från sågen så att den ej behöver stoppas. Då stoppet är åtgärdat töms sedan bufferten samtidigt som virkesflödet från sågen tas emot och sorteras.

  • Mycket hög tillgänglighet mot såglinjen
  • Skonsam hantering av virket
  • Robusta beprövade konstruktionslösningar
  • Patenterad (SE 1251380-0, EP 13195158.4)
  • Helautomatisk styrning av påfyllning och tömning

Teknisk data

Buffringskapacitet
Beroende av utrymme och behov
Vanligtvis mellan 15-60 min
Antal kedjor
10 st
Tillgänglighet mot såg
ca 99 % beroende på utformning
Transportörkedjor M80-B-100, parvis sammankopplade med medbringare
Dubbel dämpad plåtinklädnad i slagzon
Plåtsarg vid jämnändessida

Drifter
Frekvensstyrd kuggväxelmotor
Ställdon för fällning av elevator
Produktnummer
Buffertelevator 2413
Kedjetransportör 2103