Gå direkt till textinnehållet

ROSY

robot

Produktbeskrivning

ROSY (Robovision System) är den sista pusselbiten för att skapa en bemanningsfri virkeshantering i råsortering och justerverk.

ROSY är systemet som möjliggör kontrollrumsarbete i sågverk. Operatören är skyddad från buller och damm och arbetar i en säker miljö eftersom ROSY ersätter operatörers arbete med att sortera bort trasiga virkesbitar och korrigerar virke som ligger ovanpå varandra.

Syftet med ROSY är att ta bort eller lägga tillrätta virke som kommer att störa virkesflödet, vilket resulterar i att enstycksmataren kan köras utan avbrott.

Det här är mer än en robot. ROSY-systemet innehåller en blandning av vision för detektering av problemvirke, robot för borttagning och korrigering och slutligen en intelligent maskinstyrning för att hantera alla möjliga situationer som kan uppstå i ett höghastighetsflöde.

ROSY är ett gigantiskt steg för arbetsmiljön och möjliggör ökad effektivitet genom möjligheten att köra dygnet runt utan att öka personalstyrkan.