Gå direkt till textinnehållet

Skiktläggare

Produktbeskrivning

Renholmens skiktläggare lägger färdigvarupaket i justerverk, hyvlerier och andra vidareförädlingsanläggningar. Ett kontinuerligt virkesflöde i skikt registreras och märks innan skikten staplas till färdigvarupaket. Skiktläggaren klarar att lägga alla slags paket som helpaket, halvpaket och kvartspaket. Bindstön läggs i paketen mellan förutbestämda skikt. Bindströna laddas manuellt i en kassett på gångplanet vid sidan av maskinen. Dessa klipps sedan ner till rätt längd för den aktuella paketbredden.

  • Innehåller patenterade lösningar
  • Hög kapacitet
  • Kan märka och registrera virkesbitar i skikt med hjälp av den patenterade lösningen ”momentan separation”
  • Robust konstruktion
  • Kan kompletteras för att passa för impregneringsströn
  • Kan utrustas med dubbelhiss eller hjälphiss ger minimala paketbytestider
  • Automatisk bindströpåläggning där bindströna klipps till rätt längd
  • En laddningskassett för bindströn

Teknisk data

Kapacitet
max 20 utlägg/minut
Paketbredd
500 -1200 mm
Produktnummer
Lamelltransportör 2937
Kedjetransportör skiktstamp 2927
Staplingssektion paketläggare 2932
Bindströautomat 2849

Drifter
Eldrifter och pneumatik
Stopphake
Pneumatisk
Option
Momentan separation för märkning i skikt Märkutrustning 2939
Momentan separation för registrering i skikt. Längdmätare 2938
Pakethiss dubbel sidoutmatning 2936