Gå direkt till textinnehållet

Ströläggare

machine

Produktbeskrivning

Ströläggaren används för att bygga paket för den efterföljande torkprocessen. En ströautomat lägger in torkströn mellan virkesskikten. Virkesbitarna placeras varannan till höger respektive vänster i skiktet för att samma paketlängd skall kunna åstadkommas oavsett dimensioner, för att virkestorkarna skall kunna fyllas optimalt och få så gynnsamma förutsättningar för torkningen som möjligt. Ströna placeras i rader tvärs över virkesbitarna i rader rakt ovanför varandra vilket är viktigt för stabiliteten i paketen. Stabila paket är viktigt för efterföljande processer.

  • Stabila paket
  • Ströraderna rakt ovanför varandra
  • Samma paketlängder med dubbla jämnänder
  • Högsta kapacitet
  • Robust konstruktion
  • Beprövad teknik
  • Skapar optimala förhållanden för den efterföljande torkprocessen

Teknisk data

Kapacitet
Max 16 utlägg/min(dimensionsberoende)
Produktnummer
2901, 2902, 2341, 2343, 2540, 2195, 2924
Option
Enkeldragning av virket Möjlighet till två olika paketlängder Skiktspridning vid läggning av varierande bredder i samma paket.