Gå direkt till textinnehållet

Strömottagare

Produktbeskrivning

Strömottagaren används för att ta emot strön efter avströning av virkespaket. En kedjetransportör tar emot strön i tvärtransport. Genom att placera kedjegejdrarna brett isär kommer avbrutna strön att sorteras ut genom att ramla ner emellan kedjegejdrarna. Ströna matas ned på en kedjetransportör med utskjutarvagn. Genom höjdskillnad uppnås en buffringseffekt. När utskjutarvagnen fyllts med strön åker den fram för att sedan backa tillbaka samtidigt som ströna matas ner i ströhissen. Allteftersom ströhissen fylls på sänks den ner. När hissen är full sänks ströna vidare ner i den väntande ströhäcken.

  • Produktnummer: 2888
  • Kedjetransportör för strön
  • Antal kedjegejdrar för strön: 2 st.
  • 1” rullkedja med rak sidobricka, 16B-1-RB24
  • Tappväxelmotor
  • Tappväxelmotor för hissrörelsen

Teknisk data

Produktnummer
2888, 2811, 2821
Option
Ströelevator
Truckströurskiljare
Kedjetransportör för ströhäckar