Gå direkt till textinnehållet

Trippelläggare

Produktbeskrivning

Renholmens Trippelläggare lägger färdigvarupaket i justerverk, hyvlerier och andra vidareförädlingsanläggningar. Ett kontinuerligt virkesflöde i skikt registreras och märks innan skikten staplas till färdigvarupaket. Trippelläggaren klarar att lägga alla slags paket som helpaket, halvpaket samt platta kvartspaket. Bindstön läggs i paketen mellan förutbestämda skikt. Bindströna laddas manuellt i en kassett på gångplanet vid sidan av maskinen. Dessa klipps sedan ner till rätt längd för den aktuella paketbredden.

 • Innehåller flera patenterade lösningar
 • Högsta kapacitet
 • Med fördel i kombination med planfack
 • Används med fördel i kombination med elevatorsektion med dubbelstegmatare
 • Kan märka och registrera virkesbitar i skikt med hjälp av den patenterade lösningen ”momentan separation”
 • Robust enkel konstruktion med tre uppsättningar utläggningsarmar
 • Mjuk och skonsam gång
 • Kan kompletteras för att passa för impregneringsstön
 • Dubbelhiss ger minimala paketbytestider
 • Automatisk bindströpåläggning där bindströna klipps till rätt längd
 • En laddningskassett för bindströn
 • Energibesparande styrning av drifterna med återanvänd energi.

Teknisk data

Kapacitet
max 30 utlägg/minut
Paketbredd
500 -1200 mm
Drifter
Elservodrifter och pneumatik

Stopphake
Pneumatisk
Option
Momentan separation för märkning i skikt
Momentan separation för registrering i skikt
Produktnummer
Lamelltransportör 2937
Kedjetransportör skiktstamp 2927
Längdmätare 2938
Märkutrustning 2939
Staplingssektion Trippelläggare 2933
Bindströrobot 2853
Pakethiss dubbel sidoutmatning 2936